Catene di pioggia costituite da coppe sovrapposte per convogliare l’acqua piovana. Le catene della pioggia sono posizionate al posto dei pluviali di grondaie.

Coppe

Sapporo

59,00 

Kusiro

69,00 
Canalones de aluminio
-26%

Ikebukuro Allu

29,00 

Nakanobu

59,00 

Tôhoku

49,00 
Ryogoku
-13%

Ryôgoku

69,00 

Nagoya

59,00 

Asakusa

89,00 

Gotanda

79,00 

Shikoku

79,00 

Shinkiba

49,00 

Nakai

84,00 

Yoyogi

99,00 
Kanazawa - rain chain water spout
-20%

Kanazawa

39,00 

Shibuya

99,00 

Takamatsu

139,00